[PPT] Konsep Akad dalam Muamalah

Pokok Bahasan

(1) Pengertian dan macam Tasharruf (Perbuatan hukum)
(2) Muamalah Berakad dan Tanpa Akad
(3) Pengertian Akad
(4) Rukun-Rukun Akad
(5) Syarat-Syarat dalam Akad
(6) Akad Sah dan Akad Tak Sah

Sumber : KH. M. Shiddiq Al Jawi, S.Si, MSI

Semoga Allah memberikan kemanfaatan atas ilmunya

Share

You may also like...

%d blogger menyukai ini: