[PPT] Hukum-Hukum Kemitraan

Pokok Bahasan

1. PENGERTIAN SYIRKAH
2. HUKUM SYIRKAH
3. RUKUN & SYARAT SYIRKAH
4. MACAM-MACAM SYIRKAH ISLAMI
4.1. SYIRKAH AMLAK
4.2. SYIRKAH AKAD
(1) SYIRKAH INAN
(2) SYIRKAH ABDAN
(3) SYIRKAH MUDHARABAH
(4) SYIRKAH WUJUH
(5) SYIRKAH MUFAWADHAH

Sumber : KH. M. Shiddiq Al Jawi, S.Si, MSI

Semoga Allah memberikan kemanfaatan atas ilmunya

Share

You may also like...

%d blogger menyukai ini: